Borettslagsmodellen legger opp til at kommunen samarbeider med en foreldregruppe, og beboerne skal eie boligen selv. Målgruppen er voksne (over 18 år), og kjøp av bolig kvalifiserer til Startlån i Husbanken.

Første fase er oppstart av planlegging, og temaene er blant annet kartlegging av behov og etablering av interessegruppe, kontakt med kommunen, økonomi og organisering.

Husbanken vil delta på informasjonsmøtet (via Teams), og vi vil dele erfaringer fra andre kommuner der det er etablert tilsvarende borettslag.

Vi håper dere har mulighet og lyst til å møte i Kantina, Kongsvinger rådhus mandag 11. desember 2023 kl. 17.00. Enkel servering.

Påmelding:

eventuelt per telefon til kommunenes servicetorg: 62 87 40 00

Velkommen!