Nominasjon:

Kongsvinger kommune har vist et sterkt engasjement for å skape en inkluderende og bærekraftig økonomisk utvikling. Kommunen samarbeider tett med de andre kommunene i regionen, regionens næringsliv, virkemiddelapparat og akademia. Regionen har utviklet felles næringsstrategi og næringsarealstrategi. Dette har bidratt til nye industrietableringer, dobling av eksport, nytt forskningssenter innen bærekraft og digitalisering, og etablering av Innlandet Science Park.

Kommunen bidrar aktivt og økonomisk til viktige satsinger for næringsutvikling og bedriftsetableringer, blant annet til Klosser Innovasjon, forskningssenter og internasjonal godsterminal.

Gjennom en offensiv satsing i regionen har Kongsvinger bidratt til å snu en utvikling med tap av mange arbeidsplasser. Nå er regionen i vekst, med flere nye industrietableringer og homesourcing av produksjon.