Det er en del jobb med skilting som må gjøres for å snu kjøreretningen i Storgata og over Kongsvinger bru. 

- Vår entreprenør starter med denne jobben onsdag klokken 19. Så lenge dette arbeidet pågår vil det være manuell dirigering i gater som berøres, forteller Arne Skybak, koordinator for trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune. 

Arbeidet med å skilte om vil være ferdig i løpet av natt til torsdag. Mange trafikanter vil derfor møte nytt kjøremønster i Storgata og over Kongsvinger bru torsdag morgen. 

Nytt kjøremønster tar bedre hensyn til helheten

Det var i begynnelsen av oktober Storgata og Kongsvinger bru ble enveiskjørt i nørdgående retning. Dette ble valgt ut at det var den beste løsningen for anleggsdriften og sikkerheten for de som jobber med å bygge om Storgata. 

- Ut fra befaringer og tilbakemeldinger fra viktige brukergrupper, slik som Innlandstrafikk og nødetatene, valgte vi å snu kjøreretningen slik at trafikken kjører sørover i Storgata fra rådhuset og over Kongsvinger bru. Vi mener det er den beste løsningen ut fra et helhetsperspektiv, fortsetter Skybak. 

Skybak legger til at fylkeskommunens entreprenør får til dette ved å tilpasse anleggsdriften. Skybak presiserer også at Brugata fortsatt vil være enveiskjørt fra Rådhusgata til Storgata. 

Det vil fortsatt være kø i Kongsvinger sentrum

Trafikantene må fortsatt regne med kø i Kongsvinger sentrum selv om kjøreretningen i Storgata og over Kongsvinger bru blir snudd. 

- Vi er avhengig av at folk hjelper til for å redusere køene. Vi opplever det er mindre kø om morgenen fordi folk er flinke til å reise på ulike tidspunkter, og vi oppfordrer de som kan til å gjøre det samme om ettermiddagene. Har du muligheten til å reise på andre måter eller samkjøre, vil det også bidra til bedre fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikanter, fortsetter Skybak.

Byggearbeider frem til september 2024

Ombyggingen av Storgata fra en riksveggate til bygate vil pågå frem til september 2024. 

- I løpet av byggefasen vi det bli flere endringer i kjøremønsteret. Vi vil informere om endringene i forkant, og oppfordrer trafikantene til å følge godt med på henvisningene i trafikkbildet, forteller byggeleder Steinar Johansen i Innlandet fylkeskommune. 

Når Storgata er ferdig ombygget til bygate vil fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter være bedret. Det nye vegsystemet vil også være bedre tilrettelagt for kollektivtrafikken i Kongsvinger sentrum.