Kongsvinger kommune erkjenner at det er gjort feil på systemnivå og det førte til at en elev døde som følge av en allergisk reaksjon. Kongsvinger kommune aksepterer forelegget etter manglende journalføring på elevkort og at det ikke ble ringt hjem. 
Hendelsen har medført en grundig gjennomgang av kommunens rutiner i skole og barnehage angående elever og barns helseutfordringer. Kommunen har og vil ha et vedvarende fokus på internkontroll på dette feltet.  

Kongsvinger kommune beklager på det dypeste til familien og de pårørende. Skolen skal være et trygt sted, uavhengig av helseutfordringer.

"At en av våre elever dør, er det verste som kan skje.
Det er vondt for hele organisasjonen og selvsagt en stor belastning for familien og de pårørende.
Vi vil igjen uttrykke dyp medfølelse med de pårørende. Kongsvinger kommune har for kort tid siden mottatt forelegget fra Innlandet politidistrikt, og erkjenner brudd på internkontroll og aksepterer forelegget etter at en av våre elever døde som følge av en allergisk reaksjon». 
Lars Andreas Uglem, Kommunedirektør

Det har vært viktig for Kongsvinger kommune at det har vært en grundig prosess for å belyse alle sider av saken. Kommunen har forsøkt å samarbeide og medvirke til å opplyse saken så godt som mulig.

Med vennlig hilsen
Lars Andreas Uglem, Kommunedirektør i Kongsvinger kommune