Arrangementsutvikling innen idrett

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.

  • Søknadsfrist : 1. april 2024 for arrangement i perioden juli–desember 2024. 
  • Søknadsfrist:  1. november 2024 for arrangement i perioden januar–juni 2025.

Tilskuddsordning for arrangementsutvikling innen idrett er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer. Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Arrangement skal bidra til å skape engasjement, samarbeid og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.