Ved Kongsvinger ungdomsskole fikk vi anledning til å høre om Digitalisering i skolen, energi i Kongsvingerregionen og kommunens inntektssystem.

Etter en økt med dialog ved ungdomsskolen, fortsatte vi besøket til Seniorsenteret. Her ble det ikke bare gitt informasjon om det mangfoldige utvalget av aktiviteter, men det ble også skapt rom for samvær og hygge. Kaffe og vafler ble servert, og Statsforvalteren fikk oppleve den varme atmosfæren og samhørigheten som preger vårt Seniorsenter.

Vi vil rette en hjertelig takk til Statsforvalter Innlandet for deltakelse og engasjement under dagens besøk. Å vise frem vårt samfunn og dele diskusjoner om aktuelle temaer er viktig for oss. Dette besøket styrker forbindelsene våre og gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet med å gjøre Kongsvinger til et enda bedre sted å bo og arbeide.

Vi ser frem til fremtidige samarbeid og takker for et hyggelig besøk!

seniorsenteret