Det er viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å finne trygge akeplasser.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre kan det skje ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.