I tråd med planprogrammet skal politikerne sitte i førersetet utover våren før det blir en bredere medvirkning etter hvert.

Tema på dagens workshop var utfordringer og mulighet basert på Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet. Politikerne fikk også bryne seg på en prioritering av hvilke av de 17 bærekraftsmålene som skal bør ha hovedfokus i kommende planperiode. Resultatet av denne workshopen tas med videre inn i videre prosesser med kommunestyret.

 Glimt fra en ivrig gjeng i Lille festsal.

 

Planprogram for prosessen er lagt ut høring på kommunen hjemmeside her.