På standen til Kongsvinger kommune kunne ungdommen få informasjon om alle yrkene som finnes i kommunen. I tillegg kunne de prøve vr-briller fra helse og vr- briller fra samfunnsutvikling. En av lærlingene våre tok blodtrykk og oksygenopptak-målinger på ungdommen og deres fpresatte. Mange prøvde lykkehjulet vårt hvor det var gratis kinobilletter som premie.