Her vil vi samle informasjon fra medvirkningsprosessen.