Kongsvinger kommune gjennomførte i 2018 et parallelloppdrag for Stasjonssida. Gjennom dette parallelloppdraget fikk kommunen inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger, og bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av  sentrumshandelen konsentreres på nordsiden av Glomma.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget finner du her. (PDF, 10MB) (10MB)