Formannskapet er kommunens administrasjonsutvalg. 

Kongsvinger kommune skal ha et administrasjonsutvalg med 13 medlemmer. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. Administrasjonsutvalgets medlemmer skal være formannskapets medlemmer samt 4 ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen, jf. kommuneloven § 5-11.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til administrasjonsutvalget.