Formannskapet har 9 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet har blant annet disse oppgavene:

 • Kommuneplan og kommunedelplaner
 • Saker knyttet til samfunnsutvikling utover oppgaver delegert til komiteen
 • Saker vedrørende internasjonalt, internasjonalt og regionalt samarbeid
 • Behandling av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 • Helhetlig virksomhets- og målstyring
 • Organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk
 • Bevilgningssaker
 • Saker vedrørende oppfølging av kommunens eierinteresser og selskaper
 • Eiendomsforvaltning
 • Saker vedrørende samferdsel, kommunikasjon og rammevilkår
 • Saker for å sikre en helhetlig og samordnet drift og utvikling v kommunens tjenestetilbud.

Listen er ikke uttømmende.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i formannskapet.