Arbeiderpartiet (AP)
Gruppeleder: Paul Inge Tønseth, 91 64 70 91

Høyre (H)
Gruppeleder: Eli Wathne, 91 61 09 59

Fremskrittspartiet (FRP)
Gruppeleder: Kjell Arne Hansen, 95 22 52 85

Senterpartiet (SP)
Gruppeleder: Tommy Smedtorp, 98 40 07 35

Pensjonistpartiet (PP)
Gruppeleder: Randi Ryan, 92 45 28 32

Venstre (V)
Gruppeleder: Audun Wangen, 90 80 89 37

Kristelig folkeparti (KRF)
Gruppeleder: Thor Ringsbu, 90 01 05 31

Sosialistisk venstreparti (SV)
Gruppeleder: Mimmi Sørli-Bolneset, 41 22 56 74

Rødt (R)
Gruppeleder: Torunn Arnesen, 95 85 76 47