Formannskapet er klagenemnd for klager over enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd første punkt.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker i klagenemd.