Leder: Torunn Arnesen (R)

Komite for helse og mestring har et spesielt ansvar for oppfølging av kommunens tjenester innenfor kommunens tjenestetilbud innenfor helse-, pleie- og sosialområde.

  • Helsetjenester
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Forebyggende helsevern
  • Folkehelse
  • Sosialtjenester

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for helse og mestring.