Leder: Unn Bjørklund (Ap)

Komite for miljø og samfunnsutvikling har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor:

Næring:

  • Næringsutvikling
  • Kommunens næringsutviklingsarbeid

Kultur:

  • Kommunens egne kulturtilbud
  • Samarbeid med frivillig sektor
  • Idrett, samarbeid med idretten og idrettsanleggene
  • Kongsvinger som regionalt kultursentrum

Miljø/tekniske tjenester

  • Bærekraftig utvikling
  • Klima og energi
  • Vann, avløp, renovasjon
  • Veger, gang- og sykkelveger

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for miljø- og samfunnsutvikling.