Leder: Stian Amundsen Sønsterud (Ap)

Komite for oppvekst og læring har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene innenfor hele oppvekstområdet; tjenestetilbudet til alle innbyggerne fra 0-19 år

  • Barnehageområdet
  • Grunnskolen inkludert skolefritidsordning
  • Samordning med videregående skole og andre skoletilbud
  • Forebyggende arbeid for barn og unge
  • Barnevernet

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for oppvekst og læring.