Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende organ for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker av betydelse for målgruppen.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.