Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Kongsvinger. Involvering i de demokratiske prosesser gir ungdommer reell mulighet til medbestemmelse og innflytelse, samt bidrar til å øke ungdommenes samfunnsengasjement. Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser, og være et høringsorgan i de saker som gjelder ungdom og deres miljø.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.