Leder: Ordfører - Elin Såheim Bjørkli (Ap)

Kongsvinger kommune skal ha et utvalg for myndighetskontakt med 6 medlemmer, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalg for myndighetskontakt skal jobbe aktivt mot regjering og Storting for å synliggjøre tiltak og områder hvor det er relevant å styrke satsingen for Kongsvingerregionen.

Kommunestyret velger selv utvalgets medlemmer og leder.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av utvalg for myndighetskontakt.