Leder: 

Valgkomiteens oppgave er å foreslå representanter i de sammenhenger hvor kommunestyret skal oppnevne disse, herunder foreslå suppleringer eller erstatninger dersom noen blir fritatt eller av andre grunner ikke kan skjøtte sine plikter i det vervet de er valgt til.