Kommunen skal ha et valgstyre som velges av kommunestyret selv, jf. valgloven § 4-1.

I Kongsvinger kommune skal valgstyret bestå av alle gruppeledere og skal ledes av ordfører. Det skal sørges for kjønnsbalanse i valgstyret.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker som behandles i valgstyret.