Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - oppnevning av valgteam
Sak:003/22
Det er fattet følgende vedtak i saken:
Kommunestyret oppnevner følgende valgteam som har hovedansvar for gjennomføringen av kommunestyret- og fylkestingsvalget 2023

Ansvarsområde Ansvarlig
Valgansvarlig Hilde Thidemann Sundbye, HR- og organisasjonenheten
Ansvarlig - forhåndsstemmegivning Karin Teigum, Kultur- og fritidsenheten
Datatekniske løsninger – Tellesentral Jonny Seterholtet, HR- og organisasjonsenheten
Datatekniske løsninger Indigo (H-ikt)
Ansvarlig – skanning og verifisering Tone Johnsen, Økonomienheten
Ansvarlig – administrativ telesentral Gunn Jørgensen, HR- og organisasjonsenheten
Kommunikasjonsansvarlig Toni Sjøenden, HR- og organisasjonsenheten

Det delegeres til valgteamet selv å velge medarbeidere i forberedelsene til valget innenfor sitt ansvarsområde.