I Norge er det valgstyret i kommunene og fylkesvalgsstyre i fylkeskommunene som er ansvarlig for å gjennomføre valget. Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet har også sentrale oppgaver og ansvarsområde.