For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn her:

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt velgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret på følgende adresse:

Valgstyret i Kongsvinger
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn i kommunens servicetorg og Kongsvinger bibliotek. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.