Gjennom skolefritidsordning gir kommunen et tilbud til elever om opphold før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse.

 • Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass.
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass
 • Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass
 • Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.
 • Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon eller fritak for foreldrebetaling.

Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.

Juli måned er betalingsfri.

 • Hel plass: 3 145,- kroner per måned
 • Halv plass: 2 250,- kroner per måned
 • Enkeltdag: 410,- kroner per dag
 • Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. påbegynt halvtime: 410,-.
 • Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke, kroner pr. påbegynt halvtime 410,-.

12 timers gratis SFO
 • Det er 12 timers gratis SFO for elever på 1., 2. og 3. trinn.
Følgende priser vil da gjelde for disse elevene:
 • Hel plass: 895,- kr.
 • Halv plass: Gratis.
 • Evt. kostpenger kommer i tillegg.