Hekker og greiner fra busker på din eiendom som henger ut i veg eller fortau beskjæres eller fjernes. Du er på denne måten med på å øke trafikksikkerheten og sørge for at brøytemannskapene kommer frem.