Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel må du fjerne selv.