Snø kan ikke legges på offentlig veg eller fortau, men må oppbevares på egen tomt.