Vi strør ved normalt vinterføre ikke på rette og flate vegstrekninger. Unntak fra dette er da det er ekstraordinære kjøreforhold.