Priser for 2024

Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene er eksklusive matpenger. 

100 % plass
 • 100 % plass - 1. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 3 000 - Inntil 50 timer per uke
  • 100 % plass - 1. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 2 000 - Inntil 50 timer per uke
 • 100 % plass - 2. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 2 100 - Inntil 50 timer per uke
  • 100 % plass - 2. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 1 400 - Inntil 50 timer per uke
 • 3. barn Gratis - Inntil 50 timer per uke
80 % plass
 • 80 % plass - 1. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 2 700 - Inntil 40 timer per uke
  • 80 % plass - 1. barn (fra 01.08.2024)kr/mnd 1 800 - Inntil 40 timer per uke
 • 80 % plass - 2. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 1 890 - Inntil 40 timer per uke
  • 80 % plass - 2. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 1 260 - Inntil 40 timer per uke
60 % plass
 • 60 % plass - 1. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 2 100 - Inntil 30 timer per uke
  • 60 % plass - 1. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 1 400 - Inntil 30 timer per uke
 • 60 % plass - 2. barn(til 31.07.2024) kr/mnd 1 470 - Inntil 30 timer per uke
  • 60 % plass - 2. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 980 - Inntil 30 time per uke
50 % plass
 • 50 % plass - 1. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 1 800 - Inntil 25 timer per uke
  • 50 % plass - 1. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 1 200 - Inntil 25 timer per uke
 • 50 % plass - 2. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 1 260 - Inntil 25 timer per uke
  • 50 % plass - 2. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 840 - Inntil 25 timer per uke
40 % plass
 • 40 % plass - 1. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 1 500 - Inntil 20 timer per uke
  • 40 % plass - 1. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 1 000 - Inntil 20 timer per uke
 • 40 % plass - 2. barn (til 31.07.2024) kr/mnd 1 050 - Inntil 20 timer per uke
  • 40 % plass - 2. barn (fra 01.08.2024) kr/mnd 700 - Inntil 20 timer per uke
Enkeltdager
 • Enkeltdager kr/dag 275 - Inntil 10 timer per dag
Tilleggsgebyr
 • Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid kr/påbegynt halvtime 350    

Matservering i barnehage

 • 100 % plass kr/mnd 390

Tilskuddssatser private barnehager

Informasjon

Alle barn vil få tilbud om matservering i barnehagen.  Ordningen er frivillig, slik at de som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, kan reservere seg mot dette. Matservering faktureres som et tillegg til maksimalprisen for opphold i barnehagen.  Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass.

Juli måned er betalingsfri.

Tilskudd til private barnehager reguleres i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 9. oktober 2015. Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at for 2024 er satsene basert på regnskap for 2022. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet. 

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddsatsene, er det brukt makspris for foreldrebetaling, kr 3 000 fra 1/1-24 og kr 2000 fra 1/8-24 og deflator i forslaget til statsbudsjett 2024. 

Det tas forbehold om at satsene kan bli endret som følge av endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager, endringer i Barnehageloven, endringer i Stortingets vedtak om statsbudsjett og endringer i revidert statsbudsjett.