Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene som ligger til grunn for byplanstrategien Kongsvinger 2050. For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen, har kommunen og en sentral eiendomsutvikler bedt tre arkitektgrupper komme med forslag til utviklingsgrep for Midtbyen.

Forslagene viser ulike grep på transformasjon og forettting, og gir gjennom dette et godt utgangspunkt for den videre diskusjonen rundt utvikling av området.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget finner du her. (PDF, 12MB) (12MB)