Kontingent- og utstyrskassa

Kongsvinger kommune har avsatt penger til drift av en kontingentkasse. Ordningen koordineres av Kultur- og Fritidsenheten som også har driftsansvaret.

Søknad

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til. Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Brosjyre

Målgruppe

  • Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 6 til og med 19 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

Målsetting

  • Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
  • Det gis inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år.
  • Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Informasjon om søknaden

  • Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere.
  • Barnet eller familien kan ikke søke selv.  
  • Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.
  • Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Spørsmål

Spørsmål om ordningen kan rettes til: Aud Ingrid Olstad Tlf. 99024817

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30