Austmarka barne- og ungdomsskole

Skolen ligger i sentrum av Austmarka, nært kirken og de vakre omgivelsene med elva og strandpromenaden «Vestbredden». Skogen og nærområdet er viktige ressurser for et fysisk og aktivt skolemiljø.

Bilde Austmarka skole

Beliggenhet

Austmarka barne- og ungdomsskole ligger tre mil sørøst for Kongsvinger.
Skolen ligger i sentrum av Austmarka, nært kirken og de vakre omgivelsene med elva og strandpromenaden «Vestbredden». Skogen og nærområdet er en viktig ressurs for uteskolen som noen trinn har ukentlig.

Skolens satsingsområder

Skolen arbeider med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever. Skolen har innsatsteam mot mobbing, der helsesykepleier (helsesøster), PPT, TPO-veileder og ledelsen er representert. Teamet arbeider med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser på skolen.

Austmarka barne- og ungdomsskole deltar i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring, der relasjonell klasseledelse er hovedtema i 2019.

Skolen har årlig en åpen dag/kveld der lokalsamfunnet inviteres inn til å overvære skuespill, se elevarbeid og der aktuelle temaer tas opp. Solidaritet er ofte et tilbakevendende tema.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30