Beskrivelse

Det ventes lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer regn av betydning eller at ny vegetasjon vokser opp.

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Husk bålforbudet

Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

Mer infomasjon

Klikk her for å lese mer om farevarselet