Våre grender og tettsteder

Cirka 5000 av Kongsvingers innbyggere bor i tilknytning til Kongsvingers grender og tettsteder. Vi har levende og ressurssterke bygder, med skoler, aktivt kultur- forenings- og idrettslig, og med vel og utviklingsorganisasjoner med stor vilje til å bidra til bærekraftige lokalsamfunn som har gode bomiljø og et spennende næringsliv. Kommunen satser på de fire tettstedene Austmarka, Brandval, Roverud og Lundersætra gjennom blant forumet Tettstedsrådet og i strategiarbeid. Øremerkede midler til skal stimulere til aktivitet og utvikling.

Tettstedsrådet

Tettstedsrådet består av representanter fra vel og utviklingsforeninger i de fire tettstedene Roverud, brandval, Austmarka og Lundersæter. Tettstedsrådene holdes normalt to ganger i året og brukes til å arbeide med aktuelle felles tema. I 2023 har blant annet revisjon av tettstedsmidler, boligutvikling og gå/sykkelstrategi vært på agendaen.  

  • Her finner du vedtaket om opprettelse av Tettstedsrådet

Grende- og tettstedsmidler

Kongsvinger kommune ønsker levende tettsteder og grender. Med grender og tettsteder, menes områder i kommunen utenfor Kongsvingers bygrenser. Gjennom ordningen kan det gis organisasjonstilskudd, vedlikeholdsmidler og tiltakspenger for å stimulere til aktivitet, trivsel og samarbeid. Søknadsfrister 20. januar og 20. april.