• SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.
  • SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.
  • Det er stengt 3 uker i juli måned, uke 28, 29 og 30.
  • SFO er stengt i jule- og påskeuka.