I Visma Flyt Skole kan søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

  • Her går du inn på Visma Flyt skole
  • Oppsigelse er fra den 1. per måned med en måneds varsel.
  • Skal du bytte mellom hel og halv plass i SFO, så skal du søke om endre type plass.
Dagplass/tilfeldig plass

Du kan søke om dagplass for enkelte dager (tilfeldig plass). Ta kontakt direkte med SFO på den enkelte skole for å avtale dagplass.