•    Du må ha personnummer, D-nummer, eller DUF-nummer.
•    Du må akseptere vårt utlånsreglement 
•    Du må registrere deg i skranken på biblioteket, husk legitimasjon!
•    Alle som har begynt på skolen kan få lånekort, men det er egne regler for under 15 år. Se spørsmål under.