Hva kreves for å få lånekort?

•    Du må ha personnummer, D-nummer, eller DUF-nummer.
•    Du må akseptere vårt utlånsreglement 
•    Du må registrere deg i skranken på biblioteket, husk legitimasjon!
•    Alle som har begynt på skolen kan få lånekort, men det er egne regler for under 15 år. Se spørsmål under.
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30