1.    Logg på MappaMi eller appen Bibliofil med bibliotekkortnummer og PIN-kode.
2.    Klikk Mine lån eller Mine lån og bestillinger.
3.    Finn det du vil avbestille og klikk på Avbestill, eller krysset i høyre marg.
4.    Bekreft avbestillingen.