Felles lånereglement for folkebibliotekene i Innlandet

Det er gratis å låne på biblioteket.
Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det passer  deg i Innlandet

  • Du kan be om lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du  besøker ikke har det materialet du er ute etter
  • Du må ha lånekort. Du kan få utstedt et lånekort som kan brukes i de fleste norske bibliotek
  • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt
  • Ved tap av kort utstedes nytt, vanligvis mot et mindre gebyr.
  • Meld fra når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
  • Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre utlånstid
  • Lån kan vanligvis fornyes. Det kan enten gjøres via bibliotekets hjemmeside/MappaMi, via SMS eller ved å ta kontakt med biblioteket
  • Overskrider du lånetiden kan dette medføre gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes
  • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett