Ved etablering av utleieboliger med tildelingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. For finansiering av boligene gjennom Husbanken, må disse prosjekteres i henhold til Husbankens krav til boligkvalitet og livsløpsstandard.  Også boliger for salg i samme prosjekt kan finansieres gjennom Husbankens ordninger. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no.

Boligene:

Boligene skal ha en kvalitet og standard som fremgår av Husbankens bestemmelser og krav. Spesielle brukertilpasninger og brukermedvirkning kan være nødvendig i utformingen av enkelte av leilighetene med tildelingsavtale.

Kongsvinger kommune har behov for boliger med varierende størrelse og antall rom. Boligene ønskes å være sentrumsnære i forhold til Kongsvinger by eller ett av kommunens tettsteder (Roverud, Brandval, Austmarka, Lundersæter). Leilighetene skal være fullverdige. Boligene med tildelingsavtale skal utgjøre alle boliger/leiligheter som inngår i avtalen.

Fordeling av størrelsene på boligene:

Det søkes følgende utleieboliger:

  • 15 stk 2-roms boliger (40-50 m2) som tilfredsstiller Husbankens krav om livsløpsboliger.
  • 10 stk 3-roms boliger (50-65 m») tilpasset mindre barnefamilier/enslige forsørgere
  • 10 stk 4-5 roms boliger (65 m2 +) tilpasset større barnefamilier

I valg mellom aktører/prosjekter vil kommunen legge vekt på:

Kommunen vil legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole/barnehage, fritids- og kulturtilbud, nærhet til god bussforbindelse, og plan for forvaltning/bomiljø. Kommunen vil også vektlegge selskapets økonomiske stilling og evne til gjennomføring av prosjektet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter, og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Følgende tidsfrister gjelder:

Vi ser for oss vurderinger i to omganger:

  • 1. november 2023
  • 1. mai 2024

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med oss i Kongsvinger kommune: merk emnefeltet «Tildelingsavtaler». All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt til en eventuell avtale er inngått.

Inngåelse av tildelingsavtale forutsetter at kommunestyret høsten 2023 vedtar at tildelingsavtaler skal inngås. Det legges opp til at sak om tildelingsavtaler skal behandles i kommunestyret i november 2023.

Utlysning av tildelingsavtale kommer ikke under regelverket om offentlig anskaffelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalsjef Rune Lund, tlf. 47454453.