Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. For finansiering av boligene gjennom Husbanken, må disse prosjekteres i henhold til Husbankens krav til boligkvalitet og livsløpsstandard.  Også boliger for salg i samme prosjekt kan finansieres gjennom Husbankens ordninger. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no.

Boligene:

Boligene skal ha en kvalitet og standard som fremgår av Husbankens bestemmelser og krav. Spesielle brukertilpasninger og brukermedvirkning kan være nødvendig i utformingen av enkelte av leilighetene med tilvisingsavtale.

Kongsvinger kommune har behov for boliger med varierende størrelse og antall rom. Boligene ønskes å være sentrumsnære i forhold til Kongsvinger by eller ett av kommunens tettsteder (Roverud, Brandval, Austmarka, Lundersæter). Leilighetene skal være fullverdige. Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40 % av boligprosjektets totale antall leiligheter.

Fordeling av størrelsene på boligene:

Det søkes følgende utleieboliger:

  • 15 stk 2-roms boliger (40-50 m2) som tilfredsstiller Husbankens krav om livsløpsboliger.
  • 10 stk 3-roms boliger (50-65 m») tilpasset mindre barnefamilier/enslige forsørgere
  • 10 stk 4-5 roms boliger (65 m2 +) tilpasset større barnefamilier

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på:

  • Bolig- og bomiljøkvalitet. For boliger med livsløpsstandard vil særlig størrelse og funksjonalitet på bad bli vektlagt.
  • Husleienivå
  • Ferdigstillelsestidspunkt
  • Beliggenhet
  • Plan for uteområder og/eller fellesarealer

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter, og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomt må vises på situasjonsplan.

Følgende tidsfrister gjelder:

Vi ser for oss vurderinger i to omganger:

  • 1. november 2023
  • 1. mai 2024

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med oss i Kongsvinger kommune: merk emnefeltet «Tilvisningsavtaler». All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt til en eventuell avtale er inngått.

Utlysning av tilvisningsavtale kommer ikke under regelverket om offentlig anskaffelse.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalsjef Rune Lund

E-post: rune.lund@kongsvinger.kommune.no

Telefon: 47 45 44 53.