Hva er naturmangfold?

Naturmangfold inkluderer alle dyr og planter, landskapet og den underliggende geologien.  
 

Dette ønsker vi innspill om

Hva slags natur er viktig for deg, og hvorfor? Naturen er vårt livsgrunnlag og en del av vår identitet. Vi jobber nå med å kartlegge naturmangfoldet i Kongsvinger. For å kunne ta vare på naturen, må vi vite hva som finnes hvor.