Informasjon 2. april 2024

Viktig Sikkerhetsoppdatering: Kongsvinger bro

Vi er glade for å informere dere om at monteringen av lysene på broen går som planlagt.

Imidlertid har vi fått melding om at noen beveger seg for nær arbeidsliften, til tross for at det er ledig plass på det andre fortauet. Vi vil minne alle om følgende viktige sikkerhetstiltak:

1. Hold avstand fra arbeidsliften:

Når liften er i bruk, skal ingen bevege seg nær den. Dette inkluderer spesielt å unngå å gå under armen eller kurven på liften. Å bli klemt eller risikoen for at verktøy faller ned er reelle farer.

2. Bruk det andre fortauet:

Hvis du går over broen mens lysene monteres, vennligst bruk det andre fortauet. Dette vil bidra til å holde deg trygg og sikre at arbeiderne kan utføre jobben sin uten forstyrrelser.

Takk for deres samarbeid!

Husk at sikkerhet kommer først, og vi setter pris på at dere tar hensyn til dette. Ha en flott dag!

Informasjon 11. mars 2024

Viktig informasjon om nattarbeid på Kongsvinger bru. Denne uken starter nattarbeidene med montering av ny belysning på Kongsvinger bru.

Her er hva du trenger å vite: 

1. Trafikkendringer etter kl 18:
  • Etter klokken 18:00 og fram til 06:00 vil brua være stengt for trafikk på kveldstid. Dette gjelder kjøretøy.
  • Gående og syklende kan fortsatt krysse brua, men det vil være skiltet hvilken side de skal bruke.
2. Skolebusstrafikk:
  • Skolebusstrafikken i Storgata vil ikke bli berørt av anleggsarbeidene. Den går som normalt.
3. Bybussrutene B81 og B82:
  • I hele anleggsperioden vil bybussrutene B81 og B82 bli flyttet til Tommelstadsgata. Det vil være bussholdeplasser i begge retninger der.

Vi setter pris på din forståelse og samarbeid mens vi forbedrer belysningen på Kongsvinger bru. 


Informasjon 1. mars 2024

Som en del av dette arbeidet vil broen være midlertidig stengt for biltrafikk om kvelden og natten fra mandag til fredag i tidsrommet 18:00 til 06:00. Dette gjelder i perioden fra 4. mars 2024 til 1. juni 2024.
For fotgjengere og syklister kan broen også være stengt, avhengig av hvilket arbeid som utføres. I slike tilfeller må man følge den merkede ruten over Gjemselund bro.

Omkjøring for biler vil være tydelig merket med skilt, slik at trafikanter kan finne alternative veier. Vi ber alle om å være oppmerksomme på endringer i kjøremønsteret og følge anvisningene fra skiltene. På dagtid vil skilt for anleggsområdet i Storgata-Brugata gjelde.

Stengningen av Kongsvinger bro er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Når arbeidet med montering av belysning pågår, er det viktig å ivareta sikkerheten for de som ferdes på broen og de som arbeider på broen. Ved midlertidig stenging kan man sikre at ingen uforutsette hendelser oppstår under arbeidsprosessen.

Vi takker innbyggerne for deres tålmodighet og forståelse mens vi gjennomfører disse nødvendige tiltakene for å forbedre trafikksikkerheten og opplevelsen for alle som ferdes over broen. Dette er en midlertidig situasjon, og vi ser frem til å kunne tilby en permanent og moderne belysning på Kongsvinger bro når arbeidet er fullført.

Skilting omkjøring

Kart i forbindelse med omkjøring.

Skilting for gående og syklende

Kart

Skilting og stenging av broa

Kart