Undersøkelse

Hva slags forhold og tanker har du om naturen?

Kongsvinger kommune ønsker å vite om verdifull natur, trusler mot naturen og ideer til tiltak for å forbedre naturen. Vi presiserer også at det er mulig å gi innspill om alt fra arter langt inne i skogen til den naturen du ser og bruker i hverdagen.

Plan for naturmangfold

Kongsvinger kommune skal lage en plan for naturmangfold. Planen vil gi en bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen, og skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen. Planen skal gi bedre forutsigbarhet og tydelige føringer for hvordan vi skal forvalte naturen vår.