Høring av Kommunal planstrategi for Kongsvinger kommune versjon 1.0 2024-2027 og planprogram for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 og vedtaket i formannskapet 24.1.2024 gjøres forslag til Kommunal planstrategi for Kongsvinger kommune versjon 1.0 2024-2027 og planprogram for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 offentlig.

Høringsperioden er fra 29. januar og til 11. mars 2024. Det forventes at planstrategi og planprogram sluttbehandles i kommunestyret 11. 04. 2024.

Forslag til Kommunal planstrategi versjon 1.0 2024-2027 og Planprogram for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ligger her under dokumenter (på venstre side).

Alle dokumenter knyttet til saken blir tilgjengelig også i kommunens servicetorg og Kongsvinger bibliotek.

Høringsfrist 11.03.2024

Uttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk via kommunens hjemmeside (www.kongsvinger.kommune.no/kunngjoringer). Brev sendes til Kongsvinger kommune, Postboks 900, v/ miljø- og samfunn, 2226 Kongsvinger innen 11.03.2024. Kontaktperson: Hilde Nygaard, telefon 99 79 08 03, epost: Hilde.Nygaard@kongsvinger.kommune.no