I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknologi» i rammeplanen som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

  • Vi er bevisste på tall, telling, form, førmatematiske begreper etc. i hverdagssituasjoner og rutinesituasjoner
  • Vi har læringsstøttende matriell som tall, former, bokstaver, ord, symboler o.l. på veggene, i barns høyde og som kan tas ned og brukes/lekes med
  • Vi har spill og puslespill fremme som barna kan velge
  • Sommerfuglene bruker aktivitetsboka Trampoline.
  • Vi bruker nettsiden Salaby når vi jobber med ulike temaer
  • Vi undersøker, undrer oss og er nysgjerrige sammen med barna om ulike temaer og fenomener.
  • Vi bruker åpne spørsmål og finner svarene sammen med barna
  • Vi har ulike forsøk og vannlek
  • Alle har minst en turdag i uka
  • Vi bruker observasjonsskjemaet MIO. Dette kartlegger områdene: problemløsning (matematisk språk/resonnering), telling og antall (tall, tallrekke og telling/antall), geometri (form og posisjon/mønster og orden).