I lys av Trygghetssirkelen og nødvendigheten av å skape trygge relasjoner og tilhørighet, har 
de kommunale barnehagene i Kongsvinger et særlig fokus på tilvenning ved oppstart i barnehagen. Dess mindre barna er, dess lengre kan/bør perioden med tilvenning være. I denne fasen er samarbeid og samspill med foresatte ekstra viktig. Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad bruker metaforen "barnet som en lampe". Når barnet er godt tilknyttet foreldrene, så har foreldrene satt kontakten i hjemmets vegger slik at «barnet kan lyse». Når foreldrene leverer i barnehagen 
og så går, trekker de ut lampekontakten. Da er personalets oppgave å sette kontakten inn igjen, for å gjøre barna trygge i barnehagen, slik at barna kan fortsette å lyse (Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).

Viktig å bygge gode relasjoner med foreldrene, og trygge dem. Trygge foreldre gir trygge barn

  • I august og september er fokuset kun på å trygge barn og foreldre.
  • Informasjonsmøte på våren for de nye foreldrene, samt førsamtaler før sommerferien
  • Tibud om å komme på besøk på våren
  • Gode overganger fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdeling.
  • Foresatte blir tilbudt overgangssamtale som gjennomføres mai/juni.